Ładowanie...

Zapraszamy dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastycznym ,,Kartka Świąteczna".

Konkurs adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej do 6 klasy włącznie i trwa od 19.11.2021 do 03.12.2021 r. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć jedną pracę. A jej format nie może przekroczyć formatu A5, chyba że uzasadniają to indywidualne cechy projektu. Praca powinna być opisana imieniem i nazwiskiem autora. Łącznie z pracą należy złożyć klauzulę podpisaną przez rodzica bądź opiekuna prawnego: Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w konkursie plastycznym „Kartka świąteczna” oraz zapoznałem się z regulaminem konkursu. Nagrodzone zostaną aż 3 najlepsze prace!

Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 06.12.2021.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem:

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO "KARTKA ŚWIĄTECZNA"

POWODZENIA !

Skontaktuj się z nami