Ładowanie...

Czytelnia Popularnonaukowa

email: czytelnia@bibliotekapuck.pl

58 673 28 76

Starszy kustosz Małgorzata Kobiella


Czytelnia Popularnonaukowa  oferuje szereg wydawnictw naukowych i popularnonaukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy skierowana jest ona zarówno do osób dokształcających się jak również studentów i uczniów szkół średnich. Ważne miejsce zajmują tu zbiory dotyczące Unii Europejskiej.
Księgozbiór, który liczy 5.632 woluminów jest wciąż aktualizowany według potrzeb czytelników.

Czytelnia  proponuje też prasę tj.

 Angora, Biuletyn Gminy Kosakowo, Charaktery, Dziennik Bałtycki, Claudia,  Cogito, Focus, Gazeta Pucka,  Grazia, Kronika Sejmowa,  My Company, Newsweek, Pani, Pomerania, Pomorskie,  Wprost, Świat Kobiet, Twój Styl, Zwierciadło.

Numery czasopism udostępniamy również na zewnątrz.
 

Czytelnia oferuje również usługę - wypożyczenia międzybiblioteczne, czyli sprowadzanie na zamówienie książek z innych bibliotek w Polsce.

Czytelnik partycypuje w kosztach tzn. opłaca koszt przesyłki książki.

Dla osób słabo widzących i niewidomych Punkt Książki Mówionej został przeniesiony do WBPG

Dzięki programowi „IKONKA” czytelnicy mogą korzystać z ośmiu stanowisk z bezpłatnym dostępem do Internetu.

Użytkownicy mogą również korzystać odpłatnie z usług kserograficznych.
Atmosfera Czytelni sprzyja nauce, pracy jak również relaksowi nad codzienną prasą. 

Skontaktuj się z nami