Ładowanie...

Czytelnia Popularnonaukowa

Czytelnia Popularnonaukowa oferuje szereg wydawnictw naukowych i popularnonaukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy skierowana jest ona zarówno do osób dokształcających się jak również studentów i uczniów szkół średnich. Ważne miejsce zajmują tu zbiory dotyczące Unii Europejskiej.
Księgozbiór, który liczy 5.632 woluminów jest wciąż aktualizowany według potrzeb czytelników.

Czytelnia oferuje również usługę - wypożyczenia międzybiblioteczne, czyli sprowadzanie na zamówienie książek z innych bibliotek w Polsce.

Czytelnik partycypuje w kosztach tzn. opłaca koszt przesyłki książki.

Dla osób słabo widzących i niewidomych Punkt Książki Mówionej został przeniesiony do WBPG

Dzięki programowi „IKONKA” czytelnicy mogą korzystać z ośmiu stanowisk z bezpłatnym dostępem do Internetu.

Użytkownicy mogą również korzystać odpłatnie z usług kserograficznych.
Atmosfera Czytelni sprzyja nauce, pracy jak również relaksowi nad codzienną prasą. 

Skontaktuj się z nami