Ładowanie...

O nas

Biblioteka Publiczna w Pucku prowadzi swoją działalność nieprzerwanie od 15 października 1948 roku, kiedy to do inwentarza bibliotecznego wpisano pierwsze 100 książek. Zostały one uroczyście ofiarowane przez władze powiatu Morskiego w Wejherowie.

Dla przywołania tamtego okresu warto przytoczyć kilka danych statystycznych, zaczerpniętych ze sprawozdania sporządzonego dla Głównego Urzędu Statystycznego za 1951 rok. Lokal biblioteczny obejmował jedno pomieszczenie o powierzchni 35 m2, księgozbiór liczył 2.488 tomów. W ciągu 1951 roku przybyło 1.098 woluminów. Na koniec 1951 roku zarejestrowano 380 czytelników. Czytelnicy odwiedzili bibliotekę 11.606 razy i wypożyczyli 13.907 książek. Nie odnotowano wypożyczeń w czytelni. W ramach prac z czytelnikiem zaznaczono 3 wystawy i liczbę 1.800 zwiedzających. Biblioteka otwarta była 4 dni w tygodniu po 2,5 godziny. Zatrudniony był jeden bibliotekarz oraz sprzątaczka w niepełnym wymiarze godzin.

W dniach 30-31 XII 1954 oraz 1 I 1955 roku Biblioteka Miejska decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej została przekazana Powiatowej Radzie Narodowej w Pucku. Od 1955 roku funkcjonowała więc Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, której podlegały biblioteki osiedlowe w Jastarni i Władysławowie, biblioteka ryczałtowa na Helu oraz 5 bibliotek gromadzkich.

Od 1976 roku Biblioteka ma status Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Puck. W mieście funkcjonowały: wypożyczalnia dla dorosłych, oddział dla dzieci oraz czytelnia. Na terenie gminy działało 7 placówek wiejskich, później 11 filii wiejskich.

Biblioteka dla dzieci została założona w 1960 roku, natomiast czytelnia została utworzona w 1975 roku.

W 1991 roku nastąpiło oddzielenie miasta od gminy i nowy rozdział w historii biblioteki.

Ważnym wydarzeniem było pozyskanie w 1994 roku nowej siedziby dla wypożyczalni dla dorosłych oraz czytelni, a od 23 września 1996 roku również dla wypożyczalni i czytelni dla dzieci i młodzieży.

Ukoronowaniem rozwoju Biblioteki było nadanie tej placówce imienia "Zaślubin Polski z Morzem". Uroczystość odbyła się 11 lutego 1996 roku. Na trwałe pozostała w bibliotece ekspozycja "Powrót Polski nad Bałtyk", przygotowana przez Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku.

W dniu 15 października 2003 roku nasza instytucja obchodziła jubileusz 55-lecia.

Z tej okazji Wojewoda Pomorski Jan Ryszard Kurylczyk przyznał Bibliotece medal SINT SUA PREMIA LAUDI. Wydana została okolicznościowa publikacja.

Z okazji 90-tej rocznicy Zaślubin Polski z Morzem zaprezentowana została wystawa okolicznościowa w nowej formule.

Posiadamy w swoich zbiorach ponad 33 tys. książek.

Oferujemy:
Literaturę beletrystyczną, naukową, popularnonaukową oraz czasopisma o różnorodnej tematyce.
Usługi kserograficzne (odpłatnie). Różne formy zajęć dla dzieci i młodzieży:
teatr lalek, biblioterapię, wystawy, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, konkursy, wernisaże.


Biblioteka otwarta jest na każdy rodzaj działalności upowszechniającej kulturę.
Służy wszystkim, którzy pragną przyjemnie i pożytecznie spędzić czas bądź poszukują miejsca do zaprezentowania swoich prac lub zbiorów.
Ponadto Biblioteka bardzo chętnie przyjmuje dary książkowe, które są włączane do naszych zbiorów.

Skontaktuj się z nami