Ładowanie...

Patron Biblioteki

NADANIE BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W PUCKU IMIENIA ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM


Puck, byłe miasto powiatowe z 800-letnią historią liczy, obecnie 12 tys. mieszkańców. Miasto, które król Zygmunt August uczynił bazą królewskiej floty kaperskiej i pierwszym portem wojennym Rzeczypospolitej. To właśnie tu generał Józef Haller dokonał 10 lutego 1920 roku Zaślubin Polski z Morzem.
11 lutego 1996 roku Biblioteka obchodziła szczególne święto, a mianowicie nadanie imienia. Z uwagi na uroczystości związane z przyznaniem praw miejskich wyjątkowo przełożone zostały z 10 na 11 lutego. Rozpoczęła je sesja naukowa, na której zostały wygłoszone trzy referaty. Pierwszy wygłosił prof. dr hab. Józef Borzyszkowski, a temat brzmiał "Udział ludności kaszubskiej w powrocie Polski nad Bałtyk". Drugi referat: "Front pomorski w koncepcji ustalenia granicy morskiej II Rzeczypospolitej 1919-1920" wygłosił profesor dr hab. Andrzej Zbierski. Natomiast trzeci referat: "Puck portem wojennym po zaślubinach Polski z morzem" wygłosił kmdr por. dr Zbigniew Wojciechowski.
Następnie wszyscy zaproszeni goście prowadzeni przez orkiestrę Marynarki Wojennej z Gdyni oraz poczty sztandarowe udali się do kościoła, gdzie została odprawiona msza święta za Ojczyznę. Po niej mieszkańcy wraz z zaproszonymi gośćmi przeszli do portu. Tu pod pomnikiem zostały złożone wieńce i wiązanki kwiatów.


W dalszej  części uroczystości wszyscy udali się pod budynek Biblioteki, gdzie nastąpiło symboliczne odsłonięcie tablicy. Aktu tego dokonał Wojewoda Gdański oraz Przewodniczący Rady Miasta Pucka, po czym goście zostali zaproszeni do czytelni popularnonaukowej, gdzie nastąpiło otwarcie przez dyrektora Centralnego Muzeum Morskiego wystawy pt. "Powrót Polski nad Bałtyk". Autorem scenariusza był doc. dr hab. Andrzej Zbierski, natomiast komisarzami byli Krystyna Bryłko i Wiesław Matuszek, oni również byli autorami aranżacji plastycznej. Opracowania fotograficznego dokonała Ewa Meksiak i Bernadetta Lipniewska. Po wystawie oprowadzał sam autor. Licznie zgromadzeni goście mogli obejrzeć specjalnie przygotowaną na tę okoliczność mapę pt. "Zmagania o granice Rzeczypospolitej w latach 1919-1921", którą naukowo opracował profesor dr hab. Andrzej Zbierski. Znalazła się tu również akwarela z 1920 r. "Zaślubiny Polski z Morzem" autorstwa Henryka Uziębły ze zbiorów Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.
 
Podczas uroczystości rektor Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni prof. dr hab. inż. Józef Lisowski ofiarował zbiór książek wydanych przez swoją uczelnię.
Z okazji nadania imienia Biblioteka wydała w technice miedziorytu exlibris przedstawiający fragment naszego miasta. Na uwagę zasługuje zarówno sam projekt plastyczny jak również staranny, wykonany na papierze czerpanym, druk.
Z okazji 90 rocznicy Zaślubin Polski z Morzem w dniu 10 lutego 2010 roku przed obiektem biblioteki został odsłonięty okolicznościowy kamień, a stała wystawa otrzymała nowoczesną formułę.

Skontaktuj się z nami