Ładowanie...

Uniwersytet trzeciego wieku

Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Witamy na stronie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pucku.

Działać będziemy w oparciu o zasady sformułowane przed laty dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Francji, w Tuluzie, bo to tam właśnie w 1973 roku po raz pierwszy padła ta nazwa dla placówki dydaktycznej utworzonej dla osób starszych. W naszym kraju pierwszy UTW powstał Warszawie w 1975 roku.

Działają w dwóch typach:

  • stanowią integralną część wyższej uczelni
  • powołane przez stowarzyszenia prowadzą działalność popularnonaukową i kulturalno-rekreacyjną. tak jak w naszym przypadku gdzie uniwersytet działa przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Biblioteki.

Dostrzegając przemiany społeczne, obyczajowe, techniczne i technologiczne, chcemy, by zajęcia w ramach Uniwersytetu przyczyniły się do aktywności i zaangażowania osób, które nie są już aktywne zawodowo, ale poprzez udział w wykładach, lektoratach, kołach zainteresowań mogły zdobyć nową wiedzę, lepiej orientować się w zmieniającej się rzeczywistości, uczestniczyć na równi z pozostałą częścią społeczeństwa w życiu kulturalnym miasta i regionu, podtrzymywać więzi społeczne i towarzyskie, co przyczynia się do podniesienia jakości życia.


Cele te będą realizowane poprzez następujące formy zajęć:

  • wykłady z różnych dziedzin wiedzy tj. turystyka, psychologia, historia sztuki, historia regionu, medycyna. (zakres wykładów uzależniony będzie od potrzeb i zainteresowań naszych członków),
  • naukę języków obcych (j. angielski i niemiecki),
  • kursy komputerowe (I semestr dla danej grupy),
  • warsztaty sekcji plastycznej,
  • imprezy integracyjne.
  • wycieczki

Oferta skierowana jest dla osób w wieku 50+

Skontaktuj się z nami