Pucka Orkiestra Dęta

Swe początki orkiestra zawdzięcza rybackiej bazie remontowej przy Puckich Zakładach Mechanicznych, przy której to powstała w 1951 r. Jej pierwszym kapelmistrzem z prawdziwego zdarzenia był Ksawery Blaszke, który szefował orkiestrze do roku 1967.

W tym okresie trzon repertuaru orkiestry stanowiły marsze, walczyki i poleczki, a sama orkiestra wielokrotnie urozmaicała wszelkie uroczystości na Ziemi Puckiej. W roku 1960 Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Ziemi Puckiej rozpoczyna swą działalność pod patronatem Ochotniczej Straży Pożarnej.

W 1967 r. batutę w RODZP przejmuje młody ambitny wychowanek orkiestry Roman Lesner, który prowadził ją do roku 1999. Za kapelmistrzostwa Romana Lesnera notuje się spory wzrost poziomu muzycznego orkiestry.

W roku 1969 z powodu muzycznego udzielania się członków orkiestry w uroczystościach kościelnych RODZP zostaje rozwiązana, jednak nie zaprzestaje działalności a tylko zmienia mecenasa z OSP na parafię Rzymsko-katolicką w Pucku, która zakupiła dla orkiestry instrumenty. Do 1975 r. orkiestra bierze udział tylko w uroczystościach kościelnych. W 1975 r. dochodzi do porozumienia pomiędzy władzami Pucka a orkiestrą i zostaje ona reaktywowana przy Puckim Domu Kultury. W 1978 r. Urząd Miasta ufundował orkiestrze mundury.


Po przełomie w 1989 r. tak jak inne instytucje również orkiestra boryka się z przeróżnymi problemami. Prócz problemów finansowych, po wyburzeniu gmachu PDK doszły problemy z lokum dla orkiestry. Dopiero w 2000 r. po przejściu pod patronat Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, orkiestra doczekała się odpowiedniej sali prób. W roku 1999 na
stanowisku kapelmistrza orkiestry pana Lesnera zastępuje młody, ambitny muzyk z dorobkiem artystycznym - Ryszard Bizewski, który szefuje jej do dziś.


W lutym 2022 roku orkiestra zostaje włączona w skład Biblioteki Publicznej stając się tym samym jej jednostką artystyczną.

 

AKTUALNOŚCI