Klub Filmowy

Klub zaprasza miłośników sztuki filmowej.

Spotkania mają na celu pogłębianie wiedzy członków klubu na temat tej sztuki oraz jej popularyzację. Głównym sposobem realizacji celów są projekcje filmów o wysokich walorach artystycznych lub poznawczych.

Klub nie ogranicza się tylko do emisji filmów, spotkania uzupełniają prelekcje, dyskusje, spotkania z twórcami, publikacje.

Prowadzący dr Bartosz Filip

 

AKTUALNOŚCI