Biblioteka Publiczna w Pucku prowadzi swoją działalność nieprzerwanie od 15 października 1948 roku, kiedy to do inwentarza bibliotecznego wpisano pierwsze 100 książek. Zostały one uroczyście ofiarowane przez władze powiatu Morskiego w Wejherowie.

Dla przywołania tamtego okresu warto przytoczyć kilka danych statystycznych, zaczerpniętych ze sprawozdania sporządzonego dla Głównego Urzędu Statystycznego za 1951 rok. Lokal biblioteczny obejmował jedno pomieszczenie o powierzchni 35 m2, księgozbiór liczył 2.488 tomów. W ciągu 1951 roku przybyło 1.098 woluminów. Na koniec 1951 roku zarejestrowano 380 czytelników. Czytelnicy odwiedzili bibliotekę 11.606 razy i wypożyczyli 13.907 książek. Nie odnotowano wypożyczeń w czytelni. W ramach prac z czytelnikiem zaznaczono 3 wystawy i liczbę 1.800 zwiedzających. Biblioteka otwarta była 4 dni w tygodniu po 2,5 godziny. Zatrudniony był jeden bibliotekarz oraz sprzątaczka w niepełnym wymiarze godzin.

W dniach 30-31 XII 1954 oraz 1 I 1955 roku Biblioteka Miejska decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej została przekazana Powiatowej Radzie Narodowej w Pucku. Od 1955 roku funkcjonowała więc Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, której podlegały biblioteki osiedlowe w Jastarni i Władysławowie, biblioteka ryczałtowa w Helu oraz 5 bibliotek gromadzkich.

Od 1976 roku Biblioteka miała status Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Puck. W mieście funkcjonowały: wypożyczalnia dla dorosłych, oddział dla dzieci oraz czytelnia. Na terenie gminy działało 7 placówek wiejskich, później 11 filii wiejskich.
Biblioteka dla dzieci została założona w 1960 roku, natomiast czytelnia została utworzona w 1975 roku.

W 1991 roku nastąpiło oddzielenie miasta od gminy i nowy rozdział w historii biblioteki.

Ważnym wydarzeniem było pozyskanie w 1994 roku nowej siedziby dla wypożyczalni dla dorosłych oraz czytelni, a od 23 września 1996 roku również dla wypożyczalni i czytelni dla dzieci i młodzieży.

Ukoronowaniem rozwoju Biblioteki było nadanie tej placówce imienia "Zaślubin Polski z Morzem w Pucku". Uroczystość odbyła się 11 lutego 1996 roku.

8 stycznia 2002 roku biblioteka została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Puck.

W dniu 15 października 2003 roku nasza instytucja obchodziła jubileusz 55-lecia.

Z tej okazji Wojewoda Pomorski Jan Ryszard Kurylczyk przyznał Bibliotece medal SINT SUA PREMIA LAUDI.

Aktualnie biblioteka ma swoją siedzibę w Pucku przy ulicy Sambora 16. W jej skład wchodzi wypożyczalnia dla dorosłych, wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży oraz wypożyczalnia popularno-naukowa. W swoich zbiorach posiada około 33 tys. Książek. Wypożyczamy również czasopisma, audiobooki, płyty CD. Swoim czytelnikom udostępniamy kody do platformy Legimi.

Oprócz podstawowej działalności biblioteka prowadzi warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, konkursy, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, półkolonie. W skład biblioteki wchodzą również grupy stałe: Pucka Orkiestra Dęta, Uniwersytet III Wieku czy Młodzieżowa Grupa Teatralna.

Od 28 czerwca 2013 roku do 27 czerwca 2023 roku Biblioteka Publiczna im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku pełniła rolę Biblioteki Powiatowej dla Powiatu Puckiego.

Do marca 2020 roku dyrektorem biblioteki była mgr Alicja Miernecka-Rohde.

Od czerwca 2020 roku biblioteką kieruje obecna dyrektor mgr Małgorzata Kolendowska.