“Biblioteka dla wszystkich. Moje miejsce” to projekt wspierający młodzież ukraińską i polską w nawiązywaniu relacji, nauce szkolnej oraz wyborze ścieżki kariery – poprzez udział w zajęciach
integracyjnych i rozwojowych organizowanych w bibliotekach. Wsparcie dotyczy również ukraińskich rodziców i opiekunów. Zajęcia odbywają się od października 2023 r. do kwietnia 2025 r. w bibliotekach w różnych częściach Polski. Obejmują obszary takie jak rozwijanie zainteresowań, wsparcie psychospołeczne, wzmacnianie kompetencji miękkich, kursy języka polskiego, wsparcie w nauce szkolnej, w tym efektywne uczenie się i przygotowanie do egzaminów, oraz doradztwo zawodowe. W każdej bibliotece powstaje projektowana partycypacyjnie przez młodzież przestrzeń do spędzania czasu i rozwijania się. Nastolatki będą mogły dzięki projektowi inicjować i realizować projekty przy wsparciu bibliotekarzy. Biblioteki otrzymują wsparcie finansowe i merytoryczne w postaci szkoleń z różnorodnych metod pracy z młodymi osobami.
Projekt „Biblioteka dla wszystkich. Moje miejsce” jest realizowany przez FRSI w partnerstwie z Save the Children International.